Category: ท่องเที่ยว
เทือกเขาหิมาลัย

เทือกเขาหิมาลัยแหล่งท่องเที่ยวภูเขาเชิงนิเวศน์ที่น่าศึกษา

สิ่งที่ทำให้การเที่ยวภูเขาสวยงามและน่าหลงใหลนั้นไม่ได้สูงเท่ากับความชัน นักปีนเขาและนักเดินป่าต่างแห่กันไปที่เทือกเขาหิมาลัยสูง ไม่ใช่เพื่อเจ็บป่วยจากที่สูง แต่เพื่อความยิ่งใหญ่ของภูมิประเทศ ประสบการณ์การชมทิวทัศน์ที่คุณต้องเงยหน้าขึ้นมอง ภูเขาเกิดจากกระบวนการทางธรณีวิทยาที่ฝังลึกซึ่งยกระดับพื้นผิวโลก แต่การกัดเซาะทำให้เกิดทิวทัศน์ที่เราชื่นชอบ การสึกกร่อนมักได้รับการสอนในแง่ของกระบวนการในชีวิตประจำวันที่อ่อนโยน – เศษหินเล็กๆ ที่ตกลงมาและชะล้างน้ำที่ไหลช้าลง เหตุการณ์เล็กๆ น้อยๆ ดังกล่าวสามารถพัดพาภูเขาออกไปได้อย่างแท้จริงในช่วงเวลาอันกว้างใหญ่อันกว้างใหญ่ แต่พื้นที่ภูเขาสามารถเพิ่มขึ้นได้ในอัตราเซนติเมตรต่อปี สภาพดินฟ้าอากาศแบบกลไกขนาดเล็กนั้นเร็วเพียงพอหรือไม่ที่จะให้ทันกับการยกตัวอย่างรวดเร็วเช่นนี้ การกัดเซาะในภูเขายังเกี่ยวข้องกับกระบวนการเร่งปฏิกิริยา เช่น แม่น้ำที่สร้างหุบเขา ธารน้ำแข็งที่บดเป็นก้อน และดินถล่มจำนวนมาก หากคุณเคยมีความสุขที่ได้เยี่ยมชมภูเขาสูงเช่นเทือกเขาหิมาลัย คุณจะสังเกตเห็นว่าดินถล่มทั่วไปเป็นอย่างไร เอกสารทางวิทยาศาสตร์ฉบับล่าสุดพยายามที่จะหาปริมาณว่าความถี่ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยอื่นๆ เป็นอย่างไร พื้นที่ Namche Barwa ในเทือกเขาหิมาลัยตะวันออก เป็นบริเวณที่หินถูกนำขึ้นสู่ผิวน้ำอย่างรวดเร็วด้วยอัตราการกัดเซาะที่สูง แม่น้ำ Tsangpo-Brahmaputra อันยิ่งใหญ่ไหลผ่านพื้นที่และอิทธิพลของแม่น้ำอาจขยายลึกลงไปในพื้นดินทำให้เกิดโป่งพองของเปลือกโลก ดังนั้นการท่องเที่ยวภูเขาไปด้วยและเข้าใจเรื่องของวิทยาศาสตร์ การก่อกำเนิดสิ่งมีชีวิตด้วยน่าจะเป็นเรื่องดีมากๆ

เที่ยวไทย

ข้อดีของการท่องเที่ยวไทยวิถีใหม่

การท่องเที่ยวไทยวิถีใหม่ถือว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับใครหลายคน ซึ่งการท่องเที่ยววิถีใหม่ที่ออกแบบขึ้นมาก็ถึงแม้ว่าจะมีข้อปฏิบัติที่ค่อนข้างมาก แต่ข้อปฏิบัติที่กำหนดขึ้นมานั้นก็มีข้อดี สำหรับการท่องเที่ยวในยุคโรคระบาดโควิด -19 ยังไม่มีวัคซีนในการรักษา ซึ่งการออกแบบท่องเที่ยววิถีใหม่หรือ new normal ที่หลายคนรู้จักกันนี้ เป็นการออกแบบรูปแบบการจัดการและดูแลตนเองในขณะที่เดินทางท่องเที่ยว ซึ่งวิถีที่ออกมาแบบมานั้น มีทั้งข้อปฏิบัติสำหรับนักท่องเที่ยวและข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการ โดยการท่องเที่ยวไทยวิถีใหม่จะเน้นด้านสุขภาพและการปลอดภัยจากการติดเชื้อโรคจากผู้อื่น ซึ่งมุ่งเน้นไปในการป้องกันการติดโรคโควิด-19 ที่นับว่าเป็นโรคระบาดที่มีความร้ายแรง เนื่องจากโรคนี้สามารถแพร่กระจายไปยังผู้ที่อยู่ใกล้ชิดได้ในระยะเวลาอันสั้น และโรคนี้ยังเป็นอันตรายต่อชีวิตหากทำการรักษาไม่ทันท่วงที ดังนั้นหากท่านต้องการท่องเที่ยวในช่วงนี้ก็ควรศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ก่อนที่จะออกเดินทาง เพื่อจะได้รู้วิธีการปฏิบัติตัวเมื่อไปถึงสถานที่ท่องเที่ยว เพราะสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่งจะมีข้อปฏิบัติตัวทีต่างกัน แต่ทุกอย่างล้วนสร้างขึ้นมาเพื่อการรักษาสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ที่เข้าไปท่องเที่ยวทั้งสิ้น จะเห็นว่าการท่องเที่ยวไทยวิถีใหม่เป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ที่ทำให้นักท่องเที่ยวมั่นใจได้ว่าเมื่อไปเที่ยวแล้ว ท่านจะสนุกและปลอดภัยจากการติดโรคแน่นอน ดังนั้นทุกครั้งที่ไปเที่ยวจะต้องปฏิบัติตนตามการท่องเที่ยววิถีใหม่ทุกครั้ง แล้วความสุข ความผ่อนคลายจะมีกับคุณทุกเวลาและทุกสถานที่แน่นอน